Hoppa till innehåll
Hem » Nyheter » Tydliga regler kring riskavfall inför nästa MC cruising

Tydliga regler kring riskavfall inför nästa MC cruising

Vid vår senaste träff i somras som var så fantastisk på många sätt hittades riskavfall bland vanligt avfall. Vi har full respekt för att alla har lite olika sjukhistorik och behöver hantera farligt avfall men det måste ske utom risk för andra.

Så här ska smittförande avfall hanteras korrekt

Inget är värre än nyheten att smittförande avfall har blivit hittat bland vanligt avfall. Riskerna som medföljer att riskavfall hamnar bland vanligt avfall är stora. Det kan innebära stora risker för omgivningen och miljön. Smitta kan sprida sig bland befolkningen snabbare än vad du kan tro. Det kan leda till utbrott av farliga och ofarliga sjukdomar. Dock är det viktigt att komma ihåg att vissa sjukdomar som är ofarliga för majoriteten kan vara dödliga för de i riskgrupper. Smittförande avfall måste bli hanterat korrekt.

Därför finns det regler för hur smittförande avfall ska hanteras på oavsett om det sker i hemmet, på en mc träff eller en vårdenhet. En vårdenhet kan vara ett sjukhus, vårdcentral eller till och med ett äldreboende. Avfallet som uppstår där ska bli placerat i specifika behållare som är tydligt märkta. Det får inte finnas någon risk att de blir förväxlade med vanligt avfall. Bakgrunden är för att smittförande avfall inte ska hamna bland vanligt avfall. Då de som arbetar med vanligt avfall inte har utbildningen för att hantera sådant detta. Inte heller använder de sig av samma skyddsutrustning och följer inte de rutiner som finns för sådant avfall. Reglerna finns för att skydda allmänheten och sjukvårdspersonal från smitta. På samma sätt måste vi tänka när vi har våra träffar så att ingen råkar illa ut.

Hur farligt avfall ska hanteras korrekt

Grunden för de regler som finns för vårdenheter är att farligt avfall ska bli placerat i särskilda behållare. Självklart omfattar reglerna inte vanligt avfall som du slänger i soptunnan på ett sjukhus. Däremot allt avfall som uppstår i kontakt med en patient. Bandage, kompresser och annat som kommer i kontakt med personen som är sjuk ska slängas i utmärkta behållare. Nålar och kanyler, trasiga medicinbehållare och tomma behållare av medicin är även de farligt avfall. De får inte komma i kontakt med andra på sjukhuset. Därför blir de placerade i kanylburkar eller burkar med stickskydd.

Allt sådant avfall ska vara tydligt utmärkt och får inte riskera att bli utblandat med annat avfall. Vanligt avfall blir hanterat på ett sätt och farligt avfall på ett annat. Det farliga avfallet blir upplockat av speciella företag som arbetar tryggt och säkert. Sedan blir avfallet fört till speciella anläggningar där de blir hanterade på ett korrekt sätt. Utan att det riskerar en osäker hantering eller att avfallet hamnar där andra kan nå det. Alla regler kring avfall finns för att skydda sjukvårdspersonal men också allmänheten från att en sjukdom ska sprida sig vidare.

Reglerna för riskavfall avfall skyddar samhället

Många som vistas på ett sjukhus smittar inte. Det finns många anledningar till att vara på ett sjukhus som inte innebär risker för andra. Dock blir allt avfall som kommit i kontakt med en person hanterat på samma sätt. Det finns alltid en osäkerhet kring dolda sjukdomar och andra riskfaktorer som kan påverka andra om avfallet hamnar fel. Dessutom skulle två olika rutiner göra det svårare för sjukvårdspersonalen då det innebär fler riskmoment. Istället blir allt avfall hanterat på samma sätt som kommer i kontakt med en patient.

Säkerheten är viktig och reglerna för smittförande avfall finns för allas säkerhet. Du kan undvika att bli sjuk då vårdenheterna arbetar med rutiner som förebygger smitta. Det är även svårt att veta om avfallet är smittförande i de första delarna av diagnosen. Innan en diagnos har blivit fastställd kan det vara svårt att veta om avfallet är smittförande. Därför behandlar alla på en vårdenhet allt avfall som smittförande. Det skapar rutiner som är säkra och trygga för alla samt minskar risken att smittförande avfall hamnar bland vanligt avfall. Då det är bland det värsta som kan hända och kan innebära att människor blir sjuka i onödan.

Ingen skada skedd men bättre säker än ledsen

Den här informationen har tagits fram för allas bästa. Vi hade några incidenter i somras där några av medlemmarna behövde plåstras om. Vi har även diabetiker och personer som tar sprutor med blodförtunnande. Detta måste vi ha respekt för och för varandra. Det var ingen som kom till skada i somras och vi vill givetvis att det får fortsätta så även kommande träffar. Med detta räknar vi med att alla tänker till en extra gång och är mer försiktiga när vi hanterar avfall som kan vara farligt. Men nummer 1 och högsta prioritet är att vi aldrig slänger sådant material bland vanliga sopor. Märk materialet tydligt så undviker vi missar.